Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet för angivande av värdet av de i räntan av ett frälsegods och dylikt ingående rusttjänstpersedlarna. Enligt adelsprivilegierna 1772 skulle av frälsejord utrustas en beriden karl för varje 580 mark ränta.

Finsk beskrivning

ratsupalvelusmarkka

Yksikkö, jolla ilmoitettiin maaomaisuuden tuoton perusteella arvioitu ratsupalvelusparseleiden määrä. Vuonna 1772 yhden ratsumiehen kustantannukseksi katsottiin 580 markan maatuotto.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 144.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 194.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/