Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Svensk sjöofficer med tjänsteställning närmast efter viceamiral. Graden infördes i Sverige under senare delen av 1600-talet och ersattes 1771 med konteramiralsgraden.

Finsk beskrivning

schoutbynacht, kontra-amiraali

Ruotsin laivaston korkea sotilasarvo 1600-luvun lopulta vuoteen 1771, jolloin se korvattiin kontra-amiraalin arvolla

Källor

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 , 116.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

schoutbinacht (1729)
scoutbynacht