Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En av de högsta sjöofficersgraderna efter amiral och viceamiral. Under perioden 1630–1771 användes den holländska benämningen schoutbijnacht. Den motsvarande graden vid armén var generalmajor. I Ryssland tillhörde konteramiral den fjärde rangklassen inom flottan i den militära rangtabellen.

Finsk beskrivning

kontra-amiraali

Laivaston korkeimpia upseereja heti amiraalin ja vara-amiraalin jälkeen.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 216.

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 14. http://runeberg.org/nf/

Andra språk

Tyska Konteradmiral
Ryska šauatbenacht, arir-admiral, kontr-admiral