Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skolmästare, tjänst inom det medeltida domkapitlet. Tjänsten var organisatoriskt placerad under prelaterna men betraktades dock som en högre tjänst. Innehavaren var vanligen kapitelledamot. Scholasticus skulle övervaka verksamheten i stiftets undervisningsväsen och katedralskola. Under senmedeltiden förmedlade han inte själv undervisning. Han hade rätt att uppbära en del av elevernas skolavgifter.

Finsk beskrivning

tuomiokapitulin koulumestari*

Virka keskiajan tuomiokapitulissa. Viranhaltija oli tavallisesti tuomiokapitulin jäsen ja hänen tehtävänään oli valvoa toimintaa hiippakunnan koululaitoksessa ja katedraalikoulussa. Myöhäiskeskiajalla hän itse ei enää opettanut.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , III: 188.

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 348.