Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Senmedeltida benämning på en locatus eller hjälplärare vid en katedralskola.

Finsk beskrivning

kuulustelija*

Katedraalikoulun apuopettaja (myöhäiskeskiaika).

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 348.