Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inlärningssystem där de äldre eleverna förhör de yngre. Systemet förekom vid de medeltida katedralskolorna.

Finsk beskrivning

monitöörijärjestelmä*

Opetusjärjestelmä, jossa vanhemmat oppilaat kuulustelevat nuorempia.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VIII: 349.