Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Påminnelse. För att excommunitatio minor eller maior skulle kunna få laga straff måste syndaren genomgå rättegång. Det skulle föregås av tre allvarliga påminnelser som skulle meddelas med en viss tidsfrist.

Finsk beskrivning

muistukset*; kirkollista ragaistusta edeltävät kolme julkista muistutusta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk