Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Påminnelse, förmaning, varning, tillrättavisning.

Finsk beskrivning

kehotus, varoitus, muistutus

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare