Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Värdehandling som ofta påminner om ett mynt, men som endast kan användas för betalning av en på förhand fastslagen vara eller tjänst. Polletter användes i stor omfattning redan under 1600-talet som bevis för en utförd prestation, till exempel forsling av varor. Polletter utfärdades ofta av bergverken och de stora bruken. I mitten av 1800-talet började polletter användas som färdbevis. Polletter utfärdades huvudsakligen av privata inrättningar, men också av städernas gasinrättningar. Användningen av polletter minskade på 1950-talet.

Finsk beskrivning

poletti, rahake

Käytössä jo 1600-luvulla merkkinä suoritetuista kiinteistä maksuista, esim. rahtikuljetuksissa. 1800-luvulla myös matkustuksen yhteydessä.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska poletti, lippu, maksulippu

Synonymer

pollett