Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Makt att ensam utöva ett visst slag av ekonomisk verksamhet. Det kan gälla tillverkning eller handel med ett visst varuslag eller ombesörjande av transporter. Innehav av monopol ger möjlighet att diktera priser och omsättningen på en viss marknad. Rättsligt monopol grundar sig på lagstiftning; naturligt monopol grundar sig på besittning av sällsynta naturtillgångar och faktiskt monopol grundar sig på andra omständigheter som kapitaltillgång eller leveransförmåga.

Finsk beskrivning

monopoli, yksinoikeus; yksinoikeus jonkun taloudellisen toiminnan harjoittamiseen

Källor

Inga källor