Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den avslutande skrivelsen om riksdagens beslut under svenska tiden som uppsattes av ständerna själva och som innehöll alla de beslut som de olika stånden hade fattat. Innan riksdagsbeslutet uppsattes hade dock ständerna i regel, i en lång rad av skrivelser till konungen, meddelat om sina beslut.

Finsk beskrivning

valtiopäiväpäätös

Valtiopäivät päättävä asiakirja, jossa on lueteltu valtiopäivillä tehdyt päätökset.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk