Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enskild riksdagsmans skriftliga förfrågan till regeringen eller den ansvariga ministern om en statsangelägenhet, vilken bör besvaras i riksdagen inom 21 dagar. Spörsmål leder inte, likt interpellationen, till diskussion och riksdagsbeslut om ministeransvarighet och regeringsförtroende.

Finsk beskrivning

eduskuntakysymys

Yksittäisen kansanedustajan esittämä kirjallinen kysymys hallitukselle tai vastaavalle ministerille tietyssä valtiollisessa kysymyksessä.

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 , X: 234.

Andra språk

Inga termer på andra språk