Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

I Gamla Finland vid katedralskolan i Viborg särskild klass för språkundervisning i nyare språk.

Finsk beskrivning

kielimestarin luokka

Källor

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 , 36.

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 , 189.

Rajainen, Maija , Vanhan Suomen koulut I. Normaalikoulut 1788–1800 , 25:1 1940 , 20-21.