Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman med uppgift att översätta handlingar från och till ryska under autonoma tiden. Translatorer för ryska språket fanns vid Kejserliga senatens allmänna kansli, senare vid Translatorskontoret. I flera städer fanns särskilda translatorstjänster för ryska språket. I Viborg, Helsingfors och Nyslott innebar translatorstjänsten 1897 även översättning till tyska.

Finsk beskrivning

venäjän kielen kääntäjä

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1897.