Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kontor underställt Ekonomiedepartementets kansli (1892–1908) med uppgift att vid behov översätta senatens in- och utgående skrivelser, vanligen från finska eller svenska till ryska, eller från ryska till finska eller svenska. Translatorskontoret ersatte translatorstjänsterna vid Kejserliga senatens allmänna kansli.

Finsk beskrivning

kielenkääntäjäkonttori

Senaatin talousosaston alainen toimisto, jonka tehtävänä oli kääntää tarpeen mukaan senaatin saapuvaa ja lähtevää kirjeenvaihtoa, pääkielinä suomi, ruotsi ja venäjä.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 602.

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 , 72–73.

Andra språk

Dåtida finska kielenkääntäjäkonttori

Synonymer

translatorskontoret