Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av Finlands senat den 19 juli 1918 tillsatt kommitté vars uppgift var att utreda ekonomiska ersättningskrav och spörsmål som uppkommit under finska inbördeskriget. Kommittén behandlade över 16 000 ersättningsansökningar och stod bl.a. för kostnaderna för frihets- och minnesmedaljernas anskaffning och utdelning. Likvidationskommittén upplöstes den 30 april 1921.

Finsk beskrivning

Vapaussodan suorituskomitea

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/