Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommitté som tillsattes av socialministern den 17 mars 1949 för att utreda juridiska spörsmål och motstridigheter i anslutning till krigsbarnens återflyttning till Finland.

Finsk beskrivning

Lastenkotiuttamiskomitea

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk