Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Byrå under Inrikesministeriet som bildades i samband med Statsrådets beslut 1942 om att förflytta ingermanländarna till Finland. Byrån organiserade förflyttningen.

Finsk beskrivning

väestönsiirtoasiain keskustoimisto

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk