Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Inofficiellt organ direkt underställt överbefälhavaren för den vita armén 1918. Kommittén planerade uniformer och flaggor för Finlands kommande armé.

Finsk beskrivning

sotilaspukukomitea

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk