Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På socialministeriets initiativ grundades hösten 1939 Vapaan Huollon Keskustoimikunta för att koordinera det frivlliga hjälparbetet.

Finsk beskrivning

Vapaan Huollon keskustoimikunta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk