Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Stab som grundades 1943 vid Högkvarteret för att koncentrera krigsfångeärendena till en instans. Staben var underställd generalstabschefen och bestod av Högkvarterets krigsfångebyrå och krigsfångebyrån vid staben för hemmatrupperna. Efter kriget fick enheten till uppgift att arrangera transporten av de sovjetiska krigsfångarna till Sovjetunionen efter vapenstilleståndet.

Finsk beskrivning

Sotavankikomentajan esikunta

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk