Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på en soldat som tillfångatagits under krigshandling och vanligen internerats i fångläger. Kravet för att kategoriseras som krigsfånge är att soldaten har deltagit i striderna som en del av en militär organisation samt burit vapen och uniform. Regleringen av hur krigsfångar ska behandlas är fastställd i den internationella lagen från 1929, även kallad Tredje Genèvekonventionen. Under medeltiden skilde man inte mellan kombattanter och civila. Under hednisk och tidig medeltid betraktades vanliga krigsfångar som segrarens egendom och de kunde säljas som trälar. Det ansågs dock som god ton att släppa högvälborna fångar fria. Principen om krigsfångar som egendom levde kvar när det blev vanligt att kräva lösen för fångarna. Under svenska tiden förekom särskilt många krigsfångar under stora nordiska kriget. Under självständighetstiden förekom krigsfångar under inbördeskriget 1918 samt under vinterkriget, fortsättningskriget och Lapplandskriget.

Finsk beskrivning

sotavanki

Sotatoimien yhteydessä vangiksi otetusta sotilaasta käytetty nimitys. Sotavangin status edellyttää, että sotilas on osallistunut taisteluihin sotilaallisen organisaation jäsenenä aseistettuna ja univormussa. Sotavankien kohtelusta on sovittu kansainvälisesti Kolmannessa Genèven kokouksessa 1929.

Källor

Inga källor