Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Befattning inom den vita armén 1918. Uppgjorde en plan för fältprästverksamheten och ett reglemente för fältprästerna. Namnet ändrades den 21 september 1918 till ”fältprost”.

Finsk beskrivning

armeijan esipappi

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk