Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän benämning på alla präster som var anställda vid krigsmakten. Till fältpredikanterna hörde bl.a. fältpräster, bataljons-, skvadrons- och fältpredikanter samt regementspastorer. Inom katolska kyrkan kallas denne prästman fältkaplan.

Finsk beskrivning

kenttäsaarnaaja

Yleisnimitys papeille, jotka olivat töissä sotavoimissa. Termin piiiriin kuuluivat kenttäpapit, pataljoonan-, eskadroonan- ja kenttäsaarnaajat sekä rykmentinpastorit. Katolisessa kirkossa vastaava nimitys oli kenttäkappalainen.

Källor

Forsius, Arno , Pappien ruotsinkielisiä ammattinimikkeitä (17.3.2003.) Teoksessa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/papisto.html

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 9: 227; 233–234. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 115.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska kenttäsaarnaaja, sotasaarnaaja