Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fältbiskopens byrå vid högkvarteret som administrerade fältbiskopsämbetets ekonomi och förvaltning 1941–1944. Byrån utvidgades 1942 till en avdelning för kyrkoärenden vid högkvarteret (ecklesiastikavdelningen) indelad i tre byråer: byrån för person- och organisationsfrågor, för själavård och för omhändertagande av de stupade. Varje byrå förestods av en fältpräst. Fältbiskopsbyrån hette 1935–1941 fältprostens byrå.

Finsk beskrivning

kenttäpiispantoimisto

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Från förtrycksperioden till våra dagar 1900–1990 4 , Skellefteå: Artos 2000 , 185, 187, 192.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Högkvarterets fältbiskopsbyrå