Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fältprostens kontor vid Högkvarteret. Militärprostbyrån ansvarade för fältkonsistoriets och prostämbetets administration och förvaltning samt beredde föredragningen inför överbefälhavaren. Militärprostbyrån bestod av fyra präster. Den bytte 1941 namn till (Högkvarterets) fältbiskopsbyrå.

Finsk beskrivning

Sotarovastin toimisto (Päämaja)

Källor

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Från förtrycksperioden till våra dagar 1900–1990 4 , Skellefteå: Artos 2000 , 185–186.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

fältprostbyrå
militärprostebyrå