Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänst inom det ortodoxa kyrkosamfundet från 1922 till år 1944 med uppgift att verka som militärpräst bland de ortodoxa inom den finska försvarsmakten. Benämningen på tjänsten ändrade 1945 till grekisk-katolsk själasörjare för militären.

Finsk beskrivning

puolustuslaitoksen kreikkalais-katolinen matkasaarnaaja

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .