Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samlande benämning på prästerskapet inom den grekisk-ortodoxa kyrkan.

Finsk beskrivning

kreikkalainen papisto

Yhteisnimitys papistolle kreikkalais-ortodoksisessa kirkossa.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 979.

Andra språk

Inga termer på andra språk