Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet vid högkvarteret för den vita armén. Behandlade ärenden av statlig karaktär. Avdelningen uppstod på grund av Senatens begränsade möjligheter att verka under krigstiden samt Överbefälhavarens vilja av att koncentrera makten i den vita arméns händer. En stor del av avdelningens korrespondens gällde Ålandsfrågan och kontakter till utländska ambassader. Avdelningen upplöstes 10.5.1918 och dess uppgifter övertogs av Senaten.

Finsk beskrivning

Ylipäällikön esikunnan valtiollinen osasto

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk