Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den av befälet bestämda formering som en trupp upprätthåller under en förflyttning.

Finsk beskrivning

marssijärjestys

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 348.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1922 No 10 § 14 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/