Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetstitel som lånats till det svenska hovet från de tyska hoven, exempelvis hovmarskalk.

Finsk beskrivning

marsalkka

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 349.

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 , 21.