Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

På förhand utstakad färdrutt (särskilt om militär sådan), även den skriftliga handling om dagsresor och nattlägerställen som landshövdingen på uppbrottsorten författade för att koordinera krono- eller durschtågsskjutsen längs med färdrutten. Rutten tillkännagavs andra landshövdingar och kronofogdarna längs med rutten som utsåg skjutsombytesställen i sitt län och såg till att ett tillräckligt antal skjutshästar uppbådades av allmogen.

Finsk beskrivning

marssireitti

Erityisesti sotaväessä käytössä ollut ilmaus etukäteen määritellystä kulkureitistä. Käytettiin myös päivämatkat ja yöpymiset kattavasta asiakrijasta, jonka maaherra laati lähtöpaikkakunnalla koordinoidakseen kruunun- ja läpikulkukyytejä matkareitin varrella. Muut maaherrat ja kruunuvoudit reitin varrella hyväksyivät reitin ja huolehtivat kyydinvaihtopaikkojen varmistamisesta sekä tarvittavien hevosten hankinnasta.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 765.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 221 (marschruta).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska Marssisuunnitelma, marssiohje; kuljettava tie

Synonymer

marschruttskrivelse