Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Gammalt uppbådssystem med frivilligt uppbådade bondetrupper ur varje hus, i stället för rotesoldater och knekthåll. År 1729 återinfördes detta medeltida uppbådssystem i Karelen. Systemet avskaffades 1758.

Finsk beskrivning

mies joka talosta -värväys

Vanha värväysjärjestelmä, joka perustui jokaisesta talosta vapaaehtoisesti värvättyihin talonpoikaisjoukkoihin, ruotu- tai sotamiesjärjestelmän sijaan. 1729 järjestelmä herätettiin henkiin Karjalassa, mutta poistettiin 1758.

Källor

Blomstedt, Yrjö , Lantadministrationen i Finland på 1700-talet. I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 287-304 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 297.

Reuters rutor. Mikael Reuters språkspalt i Hufvudstadsbladet 1986–2013. Institutet för de inhemska språken, http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=456

Andra språk

Inga termer på andra språk