Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Enhet vid Inrikesministeriet 1940–1944 som hanterade alla ärenden som rörde evakueringen och den förflyttade befolkningen. Den ansvarade också för de evakuerade kommunernas förvaltning. Avdelningen bestod av en allmän byrå, byrån för egendomsförvaltning och en upplysningsbyrå. Centralen omorganiserades 1944 till avdelningen för den förflyttade befolkningen.

Finsk beskrivning

Siirtoväen huollon keskus

Sisäasiainministeriön yksikkö vuosina 1940–1944, vastuualueenaan evakuointiin ja evakuoituun väestöön liittyvät asiat. Keskus vastasi myös evakuoitujen kuntien hallinnosta.

Källor

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 , 215.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1940: nr 35: § 1: 61.