Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Statlig tjänsteman vid länsstyrelsen som 1940–1944, i samråd med kommunala förtroendemän, ansvarade för inkvarteringen av och omsorgen om den evakuerade befolkningen och dess egendom.

Finsk beskrivning

siirtoväen huoltojohtaja

Lääninhallituksen virkamies, joka vuosina 1940–1944 vastasi yhdessä paikallisten luottamusmiesten kanssa siirtoväen majoituksesta ja huollosta.

Källor

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 , 215–216.

Andra språk

Dåtida finska siirtoväen huoltojohtaja