Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommunalt vårdhem för epileptiker i Uleåborg. Det förestods av en läkare, 1937 av överläkaren vid Uleåborgs distriktssinnessjukhus.

Finsk beskrivning

Oulun epileptikoiden hoitokoti

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1937.