Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regional enhet inom skyddskårsorganisationen. Distriktet bestod av tolv skyddskårskretsar och dess centralort var Uleåborg

Finsk beskrivning

Oulun suojeluskuntapiiri

Källor

Inga källor