Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskopsstift inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland med Uleåborg som residensstad. Stiftet med biskopsresidenset flyttades till Uleåborg från Kuopio 1900. Namnet ”Kuopio stift” bibehölls ända till 1923 då det formellt byttes ut mot Uleåborgs stift.

Finsk beskrivning

Oulun hiippakunta

Källor

Inga källor