Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Län som grundades 1775 från en del av Vasa län. Residensstad är Uleåborg. Efter freden i Fredrikshamn anslöts en del av Lappland till länet. Petsamo blev en del av Uleåborgs län 1922. Lappland avskiljdes från Uleåborgs län till ett eget län 1938.

Finsk beskrivning

Oulun lääni

Källor

Inga källor