Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Län bildat 1809 som innefattade Uleåborgs län (1775–1809) och delar av Lappland. Residensstad var Uleåborg.

Finsk beskrivning

Oulun ja Kajaanin lääni

Källor

Inga källor