Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Delvis på lagstadgat statsstöd verkande kommunalt skol- och vårdhem för långtidssjuka barn. Sanatoriet förestods av en läkare som samtidigt var kommunalläkare.

Finsk beskrivning

kouluparantola

Osin valtiollisen avustuksen turvin toimiva kunnallinen koulu- ja hoitokoti pitkäaikaissairaille lapsille. Sitä johti lääkäri, joka oli samanaikaisesti myös kunnallislääkäri. Suomessa toimi kouluparantola Lohjalla.

Källor

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 , 1937 .

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 , II: 471 (keuhkoparantolat). http://runeberg.org/pieni/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

Lojo skolsanatorium