Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ämbetsverk i det röda Finland under finska inbördeskriget 1918. Skolrådet lydde under Folkkommissariatet och motsvarade Överstyrelsen för skolväsendet. Medan en stor del av den gamla tjänstemannakåren vägrade samarbeta med de revolutionära var regeringen i det röda Finland tvungen att skapa ersättande organ för de centrala ämbetsverken.

Finsk beskrivning

kouluneuvosto (1918)

Sisällissodan aikana punaisella alueella koulutoimesta vastannut viranomainen.

Källor

Ahto, Sampo (et al.) , Finland 1917‒1920. Ett folk i kamp II , 2 uppl. , Helsingfors: Riksarkivet 1995 , 539.

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 141.

Andra språk

Inga termer på andra språk