Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Inrikesministeriets central för omvårdnad av den evakuerade befolkningen. Byrån planerade och ledde upplysningsverksamheten bland den evakuerade befolkningen 1940–1944.

Finsk beskrivning

valistustoimisto

Sisäasiainministeriön alaisen Siirtoväen huollon keskuksen osasto. Toimisto suunnitteli ja johti valistustoimintaa evakuoidun väestön parissa 1940–1944.

Källor

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 , 215.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1940: nr 35: § 8: 62.

Andra språk

Dåtida finska Valistustoimisto