Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avdelning vid Intrikesministeriets central för omvårdnad av den evakuerade befolkningen som planerade och ledde förflyttningen av husdjur och annan lösegendom under evakueringen 1940–1944. Byrån skötte också handläggningen av ärenden angående statens ersättningsskyldighet.

Finsk beskrivning

omaisuudenhoitotoimisto

Evakuoidun väestön huollosta ja kotieläimistä vastannut sisäministeriön osasto.

Källor

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 , 215.

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1940: nr 35: § 7: 62.

Andra språk

Inga termer på andra språk