Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under svenska tiden om av konungen, rådet eller konungen i rådet (Kgl. Maj:t) utfärdad föreskrift som ofta kompletterade den föråldrade medeltida lagstiftningen eller var en specialbestämmelse för specifikt ändamål som till exempel kyrkliga statuter och regler för gårdsrätter.

Finsk beskrivning

kuninkaallinen säädös, kuninkaallinen määräys

Kuninkaan, valtaneuvoston tai kuninkaan neuvostossa laatima määräys, joka usein täydensi vanhentunutta, keskiaikaista lainsäädäntöä tai koski tiettyä erityisasiaa.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 99.

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , (stadga: sääntö).

Andra språk

Dåtida finska kuninkaallinen sääntö