Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tjänsteman i Kungliga klädkammaren under 1500-talet som ansvarade för spannmålsmätningen. Under 1700-talet och till 1878 i Sverige fanns det också spannmålsmätarlag som verkade som ett skrå för spannmålsmätare.

Finsk beskrivning

viljanmittaaja*

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/