Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Spannmålsmått som användes för skatteuppbörden.

Finsk beskrivning

kihlakunnanpanni*

Viljamitta, jota käytettiin veronperinnässä. Panni oli ½ tynnyriä eli 20 kappa viljaa.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 281.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 , IV: 206 (panni).

Andra språk

Inga termer på andra språk