Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Person som bekläder ämbete vid kunglig orden, från 1748: storofficiant, överofficiant, ordensofficiant, underofficiant. En officiant var tjänsteförrättare vid högtidliga tillfällen, till exempel präst eller privatperson.

Finsk beskrivning

offisiantti

kuninkaallisen ritarikunnan virassa oleva henkilö

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk