Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Initiativ till åtal, taget av allmän åklagare eller motsvarande person.

Finsk beskrivning

viranomaisen tekemä aloite

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid