Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handling som tillförsäkrar någon en förmån. Termen användes exempelvis om rätten för Åboborgare att 1559 handla i Norrbotten. Fripass användes också om ett dokument som tillförsäkrade en person som reste i kronans ärenden fri skjuts, förtäring eller foder och logi för sina hästar.

Finsk beskrivning

vapauskirja

Asiakirja, joka takaa jollekin tietyn edun tai etuoikeuden. Esimerkiksi Turun porvarien oikeus käydä kauppaa Norrbottenissa taattiin 1559 vapauskirjalla.

Källor

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 . http://runeberg.org/pieni/

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

frihetspass